Gammel-Bojan

23. sep, 2012

Dela den här sidan

Vila med tugg

23. sep, 2012

Birja säger till de små att lugna sej i sitt busande

23. sep, 2012

Bus med Maja.lajka

23. sep, 2012

På höst-promenad vid Villa Giacomina

23. sep, 2012

Villa Giacomina ligger i Stenhammar vid Vänern 5 kilometer norr om Lidköping.

Egendomen nämns första gången 1574 som Jernslätt.

År 1685 äger ätten Lillie "Iärnewäg"; Landshövdingen Claes Julius Ekeblad till Stola låt 1790 anlägga en park och uppföra ett stort åttkantigt lusthus av tegel som ännu finns kvar. Omkring år 1800 byggdes ett envåningshus av trä med åtta rum, kallat "eremitage". Två äldre flyglar ska ha flyttats hit från Stola.

1818 fick greve Gustaf Piper lustslottet och lät bygga om det till en tvåvåningsvilla i italiensk stil. Även två fristående flygelbyggnader blev uppförda.

Gårdens namn ändrades till Villa Giacomina efter Pipers döda fru Jacquette Du Rietz. Giacomina är den italienska formen av hennes namn.

Karl XIV Johan besökte ofta Gustaf Piper på sina resor till Norge och Axevalla hed. Under tiden februari 1942 - januari 1943 disponerade Lidköpingskretsen av Röda Korset Villa Giacomina och drev där ett barnhem med plats för 10 finska krigsbarn.

 Sammanlagt 16 barn kom att vistas några månader på hemmet. Fem av dem fick komma till fosterhem på orten.